Database–verktøylinjer

I eit databasefilvindauge kan du sjå desse verktøylinjene.

Verktøylinje for databasetabell

Verktøylinje for databasespørjing

Verktøylinje for databaseskjema

Verktøylinje for databaserapport

Støtt oss!