Verktøylinjer

I eit databasefilvindauge kan du sjå desse verktøylinjene.

Tabell

Opna databaseobjekt

Opnar den valde tabellen slik at du kan endra, redigera eller sletta postar.

Rediger

Opnar den valde tabellen slik at du kan endra strukturen.

Slett

Slett den merkte tabellen.

Gje nytt namn

Gje den merkte tabellen nytt namn.

Spørjing

Opna databaseobjekt

Opnar den valde spørjinga slik at du kan laga, redigera eller sletta postar.

Rediger

Opnar den merkte spørjinga slik at du kan endra strukturen.

Slett

Slettar den merkte spørjinga

Gje nytt namn

Endrar namnet på den valde spørjinga.

Skjema

Opna databaseobjekt

Opnar det valde skjemaet for å laga, redigera eller sletta postar.

Rediger

Opnar det valde skjemaet slik at du kan endra utforminga.

Slett

Slettar det valde skjemaet.

Gje nytt namn

Gjev nytt namn til det valde skjemaet.

Rapport

Opna databaseobjekt

Opnar den valde rapporten slik at du kan laga, redigera eller sletta postar.

Rediger

Opnar den valde rapporten slik at du kan endra utforminga.

Slett

Slettar den valde rapporten.

Gje nytt namn

Gjev nytt namn til den valde rapporten.

Støtt oss!