Verktøylinje for databasetabell

Opna dokument

Ikon Opna dokument

Opnar eit LibreOffice-dokument

Lagra dokumentet

Ikon Lagra databasefil

Lagrar den gjeldande databasefila.

Kopier

Ikon Kopier

Kopierer utvalet til utklippstavla.

Lim inn

Ikon Lim inn

Set innhaldet frå utklippstavla inn ved skrivemerket og byter ut vald tekst eller objekt.

Sorter stigande

Ikon Sorter stigande

Sorter oppføringane i detaljvisinga i stigande rekkjefølgje.

Sorter fallande

Ikon Sorter fallande

Sorter oppføringane i detaljvisinga i fallande rekkjefølgje.

Nytt databaseskjema

Ikon Nytt databaseskjema

Lagar eit nytt databaseskjema (standard). Bruk nedtrekksverktøylinja til å laga eit nytt databaseobjekt direkte.

Ny tabellutforming

Ikon Ny tabellutforming

Utformar ein ny databasetabell.

Opnar databasetabellen

Ikon Opna databasetabellen

Opnar den valde tabellen slik at du kan endra, redigera eller sletta postar.

Rediger

Ikon Rediger tabell

Opnar den valde tabellen slik at du kan endra strukturen.

Slett

Ikon Slett tabell

Slettar den valde tabellen.

Gje nytt namn

Ikon Gje tabellen nytt namn

Gjev nytt namn til den valde tabellen.

Støtt oss!