Verktøylinje for databaserapport

Opna dokument

Ikon Opna dokument

Opnar eit LibreOffice-dokument

Lagra dokumentet

Ikon Lagra databasefil

Lagrar den gjeldande databasefila.

Kopier

Ikon Kopier

Kopierer utvalet til utklippstavla.

Lim inn

Ikon Lim inn

Set innhaldet frå utklippstavla inn ved skrivemerket og byter ut vald tekst eller objekt.

Sorter stigande

Ikon Sorter stigande

Sorter oppføringane i detaljvisinga i stigande rekkjefølgje.

Sorter fallande

Ikon Sorter fallande

Sorter oppføringane i detaljvisinga i fallande rekkjefølgje.

Nytt databaseskjema

Ikon Nytt databaseskjema

Lagar eit nytt databaseskjema (standard). Bruk nedtrekksverktøylinja til å laga eit nytt databaseobjekt direkte.

Ny databaserapport

Ikon Ny databaserapport

Lagar ein ny databaserapport

Vegvisar for databaserapportar

Ikon Vegvisar for databaserapportar

Opnar vegvisaren for databaserapportar som rettleiar deg i å laga ein databaserapport.

Opna databaserapport

Ikon Opna rapport

Opnar den valde rapporten slik at du kan laga, redigera eller sletta postar.

Rediger

Ikon Rediger rapport

Opnar den valde rapporten slik at du kan endra utforminga.

Slett

Ikon Slett rapport

Slettar den merkte rapporten.

Gje nytt namn

Ikon Gje nytt namn til rapport

Endrar namnet på den merkte rapporten.

Støtt oss!