Verktøylinje for databasespørjing

Opna dokument

Ikon Opna dokument

Opnar eit LibreOffice-dokument

Lagra dokumentet

Ikon Lagra databasefil

Lagrar den gjeldande databasefila.

Kopier

Ikon Kopier

Kopierer utvalet til utklippstavla.

Lim inn

Ikon Lim inn

Set innhaldet frå utklippstavla inn ved skrivemerket og byter ut vald tekst eller objekt.

Sorter stigande

Ikon Sorter stigande

Sorter oppføringane i detaljvisinga i stigande rekkjefølgje.

Sorter fallande

Ikon Sorter fallande

Sorter oppføringane i detaljvisinga i fallande rekkjefølgje.

Nytt databaseskjema

Ikon Nytt databaseskjema

Lagar eit nytt databaseskjema (standard). Bruk nedtrekksverktøylinja til å laga eit nytt databaseobjekt direkte.

Ny databasespørjing

Ikon Ny databasespørjing

Lagar ei ny databasespørjing.

Ny databasespørjing (SQL-vising)

Ikon Ny databasespørjing (SQL-vising)

Opnar SQL-vindauget for å redigera ei spørjing i SQL-språket.

Opna databasespørjing

Ikon Opna spørjeobjekt

Opnar den valde spørjinga for å laga, redigera eller sletta postar.

Rediger

Ikon Rediger spørjing

Opnar den merkte spørjinga slik at du kan endra strukturen.

Slett

Ikon Slett spørjing

Slettar den merkte spørjinga.

Gje nytt namn

Ikon Gje nytt namn til spørjinga

Gjev den merkte spørjinga nytt namn.

Støtt oss!