Verktøylinje for databaseskjema

Opna dokument

Ikon Opna dokument

Opnar eit LibreOffice-dokument

Lagra dokumentet

Ikon Lagra databasefil

Lagrar den gjeldande databasefila.

Kopier

Ikon Kopier

Kopierer utvalet til utklippstavla.

Lim inn

Ikon Lim inn

Set innhaldet frå utklippstavla inn ved skrivemerket og byter ut vald tekst eller objekt.

Sorter stigande

Ikon Sorter stigande

Sorter oppføringane i detaljvisinga i stigande rekkjefølgje.

Sorter fallande

Ikon Sorter fallande

Sorter oppføringane i detaljvisinga i fallande rekkjefølgje.

Nytt databaseskjema

Ikon Nytt databaseskjema

Lagar eit nytt databaseskjema (standard). Bruk nedtrekksverktøylinja til å laga eit nytt databaseobjekt direkte.

Nytt databaseskjema

Ikon Nytt databaseskjema

Lagar eit nytt databaseskjema

Opna databaseskjema

Ikon Opna skjema

Opnar det valde skjemaet for å laga, redigera eller sletta postar.

Rediger

Ikon Rediger skjema

Opnar det valde skjemaet slik at du kan endra utforminga.

Slett

Ikon Slett skjema

Slettar det merkte skjemaet.

Gje nytt namn

Ikon Gje nytt namn til skjema

Gjev nytt namn til det valde skjemaet.

Støtt oss!