Tabellvegvisar → Vel felt

Vel felt frå dei innebygde eksempeltabellane som utgangspunkt for å laga din eigen tabell.

Næringsliv

Vel forretningskategorien for å berre sjå eksempel frå dette området.

Privat

Vel privatkategorien for berre å sjå private eksempeltabellar.

Eksempeltabellar

Vel ein av eksempeltabellane. Vel så felt frå denne tabellen frå listeboksen til venstre. Gjenta dette heilt til du har alle felta du treng.

Tilgjengelege felt

Viser ei liste over namna til databasefelta i den valde tabellen eller spørjinga. Trykk for å velja eit felt eller hald nede «Shift» eller «»-tasten medan du trykkjer for å velja meir enn eitt felt.

>

Trykk for å flytta dei valde felta til boksen pila peikar på.

>>

Trykk for å flytta alle felta til boksen pila peikar på.

<

Trykk for å flytta dei valde felta til boksen pila peikar på.

<<

Trykk for å flytta alle felta til boksen pila peikar på.

^

Trykk for å flytta det valde feltet opp ein plass i lista.

v

Trykk for å flytta det valde feltet ned ein plass i lista.

Valde felt

Viser alle felta som skal vera med i den nye tabellen.

Tabellvegvisar → Set typar og format

Støtt oss!