Sidenummer

Du kan opna dialogvindauget for sidenummer i Rapportbyggjaren ved å velja Set inn → Sidenummer.

tip

Trykk på Shift – F1 og peik med musa på ein inndataboks for å sjå hjelpeteksten for han.


Datafeltet for sidenummer vert sett inn når du klikkar OK. Viss det ikkje finst område for topptekst eller botntekst, vert det oppretta.

Du kan klikka datafeltet for å dra og sleppa til ei anna plassering inne i det same området, eller redigera eigenskapane i vindauget «Eigenskapar».

Støtt oss!