Dato og klokkeslett

Du kan opna dialogvindauget for dato og klokkeslett for rapportbyggjaren ved å velja Set inn → Dato og klokkeslett.

tip

Trykk på Shift – F1 og peik med musa på ein skriveboks for å sjå hjelpeteksten for han.


Slå på «Inkluder dato» for å setja inn eit datofelt i det aktive området i rapporten. Datofeltet viser den gjeldande datoen når rapporten vert køyrd.

Slå på «Ta med klokkeslett» for å setja inn eit tidsfelt i det aktive området i rapporten. Tidsfeltet vil visa gjeldande klokkeslett for når rapporten vert køyrd.

Trykk OK for å setja inn feltet.

Du kan klikka på dato- eller klokkeslettfeltet og dra det til ein annan stad innføre det same område, eller redigere eigenskapane i vindauget «Eigenskapar».

Støtt oss!