Spørjingsvegvisar → Aliasar

Tildeler alias til feltnamn. Aliasa er valfrie og kan gje meir brukarvenlege namn, som vert viste i staden for feltnamn. Du kan også bruka alias når felt frå ulike tabellar har det same namnet.

Alias

Skriv inn aliaset for feltnamnet.

Spørjingsvegvisar → Oversikt

Støtt oss!