Spørjingsvegvisar → Grupperingsvilkår

Visar om spørjinga kan grupperast. Datakjelda må ha støtte for SQL-syntaksen «Group by clauses» for å ta i bruk denne sida i vegvisaren.

Pass med alle dei følgjande

Vel for å gruppera spørjinga etter alle vilkåra ved å bruka ein logisk OG.

Pass med alle dei følgjande

Vel for å gruppera spørjinga etter kva som helst av vilkåra ved å bruka ein logisk ELLER.

Feltnamn

Vel feltnamnet for grupperingsvilkåret.

Vilkår

Vel vilkåret for grupperinga.

Verdi

Skriv inn verdien for grupperingsvilkåret.

Spørjingsvegvisar → Aliasnamn

Støtt oss!