Spørjingsvegvisar → Detaljar eller oppsummering

Spesifiserer om alle datapostane for spørjinga skal visast eller berre resultata av resultatmengdefunksjonane.

Denne sida vert berre vist når det er numeriske felt i spørjinga som tillet bruken av resultatmengdefunksjonar.

Detaljert spørjing

Vel for å vise alle postane i spørjinga.

Oppsumerande spørjing

Vel for å visa resultata berre frå resultatmengdefunksjonar.

Vel resultatmengdefunksjonen og feltnamnet til det numeriske feltet i listeboksen. Du kan skriva inn så mange resultatmengdefunksjonar som du vil, ein i kvar rad med kontrollelement.

Resultatmengdefunksjon

Vel resultatmengdefunksjonen.

Feltnamn

Vel namnet på det numeriske feltet.

+

Legg til ei ny rad med kontrollelement.

Fjernar den siste rada med kontrollelement.

>Spørjingsvegvisar → Gruppering

Støtt oss!