Spørjingsvegvisar → Søkjevilkår

Spesifiserer søkjevilkåra for filtrering av spørjinga.

Pass med alle dei følgjande

Vel for å filtrera spørjinga etter alle vilkåra ved å bruka ein logisk OG.

Pass med minst éin av følgjande

Vel for å filtrera spørjinga etter kva som helst av vilkåra ved å bruka ein logisk ELLER.

Felt

Vel feltnamnet for filtervilkåret.

Vilkår

Vel vilkåret for filteret.

Verdi

Skriv inn verdien for filtervilkåret.

Spørjingsvegvisar → Detaljar eller oppsummering

Støtt oss!