Spørjingsvegvisar → Sorteringsrekkjefølgje

Spesifiserer sorteringsrekkjefølgja for datapostane i spørjinga.

Sorter etter

Spesifiserer kva felt som spørjinga skal sorterast etter.

Stigande

Trykk for å sortera i alfabetisk eller numerisk stigande rekkjefølgje.

Fallande

Trykk for å sortera i alfabetisk eller numerisk fallande rekkjefølgje.

Og så etter

Spesifiserer ekstra felt som den oppretta spørjinga skal sorterast etter viss dei førre sorteringsfelta er like.

Spørjingsvegvisar → Søkjevilkår

Støtt oss!