Spørjingsvegvisar → Feltval

Spesifiserer tabellen som spørjinga skal lagast for og dei felta du vil ta med i spørjinga.

Tabellar

Spesifiserer kva tabell spørjinga skal lagast for.

Tilgjengelege felt

Viser ei liste over namna til databasefelta i den valde tabellen eller spørjinga. Trykk for å velja eit felt eller hald nede «Shift» eller «»-tasten medan du trykkjer for å velja meir enn eitt felt.

>

Trykk for å flytta dei valde felta til boksen pila peikar på.

>>

Trykk for å flytta alle felta til boksen pila peikar på.

<

Trykk for å flytta dei valde felta til boksen pila peikar på.

<<

Trykk for å flytta alle felta til boksen pila peikar på.

^

Trykk for å flytta det valde feltet opp ein plass i lista.

v

Trykk for å flytta det valde feltet ned ein plass i lista.

Felt i spørjinga

Viser alle felta som vert med i den nye spørjinga.

Spørjingsvegvisar → Sorteringsrekkjefølgje

Støtt oss!