Verktøy

Verktøy-menyen i eit databasevindauge.

Relasjonar

Opnar dialogvindauget Relasjonsutforming og ser etter om databasekoplinga støttar relasjonar.

Brukaradministrasjon

Opnar dialogvindauget «Brukaradministrering» viss databasen støttar dette.

Tabellfilter

Opnar dialogvindauget «Tabellfilter» der du kan bestemma kva tabellar i databasen som skal vera synlege eller gøymde.

Vel dei tabellane som du vil filtrera i lista Filter.

Viss du vel den øvste tabellen i eit hierarki, vert alle tabellane i hierarkiet merkte.

Viss du vel ein tabell på eit lågare nivå i hierarkiet, vert tabellane over han i hierarkiet ikkje merkte.

SQL

Opnar dialogvindauget «SQL», der du kan skriva inn SQL-setningar.

Støtt oss!