Set inn

«Set inn»-menyen i eit databasevindauge.

Skjema

Opnar eit nytt tekstdokument i skjemamodus.

Rapport

Startar vindauget Rapportbyggjar for den valde tabellen, visinga eller spørjinga.

Spørjing (utformingsvising)

Opnar ei ny spørjing i utformingsmodus.

Spørjing (SQL-vising)

Opnar ei ny spørjing i SQL-modus.

Tabellutforming

Opnar visinga for utforming av tabellar.

Utsnittsutforming

Opnar ei ny vising i utformingsmodus.

Utsnitt (enkelt)

Opnar ei ny vising i SQL-modus.

Mappe

Opnar eit dialogvindauge der du kan lagra ei ny mappe i databasefila.

Støtt oss!