Lagra

I dette dialogvindauget kan du spesifisera plasseringa og namnet på eit skjema som du lagrar i ei databasefil. Dialogvindauget vert opna automatisk når du lagrar eit skjema første gongen.

Opprett ny mappe

Trykk for å laga ei ny mappe i databasefila.

Eitt nivå opp

Trykk for å gå eitt nivå opp i mappehierarkiet.

Filnamn

Skriv inn filnamnet for det lagra skjemaet.

Lagra

Klikk for å lagra skjemaet i databasefila.

Støtt oss!