Rediger

Rediger-menyen i eit databasevindauge.

Kopier

Kopier det valde objektet til utklippstavla.

Lim inn

Limer inn eit element frå utklippstavla. Du kan lima inn skjema og rapportar, inkludert undermapper, frå ein database til ein annan.

Lim inn utval

Limar inn eit element frå utklippstavla. Du kan lima inn skjema og rapportar, inkludert undermapper, frå ein database til ein annan.

Merk alt

Vel alle oppføringane, inkludert undermapper, i den nedre delen av databasevindauget.

Rediger

Opnar eit vindauge der du kan redigera den valde tabellen, spørjinga, skjemaet eller rapporten.

Slett

Slettar den merkte tabellen, spørjinga, rapporten eller det merkte skjemaet.

Gje nytt namn

Gjev nytt namn til det valde objektet. Avhengig av databasen kan nokre namn, teikn og namnelengder vera ugyldige.

Opna

Opnar det valde objektet slik det sist vart lagra.

Opprett som vising

Gjer om den valde spørjinga til ei vising. Den opphavlege spørjinga vert verande i databasefila og det nye utsnittet vert lagra på databasetenaren. Du må ha skriverettar i databasen for å leggja til ei vising.

note

Dei fleste databasar brukar spørjingar for å filtrera eller sortera databasetabellar for å visa oppføringar på datamaskinen. Visingar har den same funksjonaliteten som spørjingar, men på tenarsida. Viss databasen din er på ein tenar som støttar visingar, kan du bruka visingar til å filtrera oppføringar på tenaren for å gjera visingstida kortare.


Skjemavegvisar

Opnar skjemavegvisaren for den valde tabellen, spørjinga eller utsnittet.

Rapportvegvisaren

Opnar rapportvegvisaren for den valde tabellen, spørjinga eller utsnittet.

Database

Opnar ein undermeny.

Eigenskapar

Opnar dialogvindauget for databaseeigenskapar.

Tilkoplingstype

Opnar vegvisaren for tilkoplingstype.

Avanserte eigenskapar

Opnar dialogvindauget for avanserte eigenskapar.

Støtt oss!