Bruka databasar i LibreOffice Base

I LibreOffice Base har du tilgang til data lagra i mange ulike filformat brukte i databasar. LibreOffice Base har støtte for nokre flate fildatabaseformat, for eksempel dBASE-formatet. Du kan også bruka LibreOffice Base for å kopla til eksterne relasjonsdatabasar, for eksempel databasar frå MySQL eller Oracle.

Desse database-typane kan berre lesast frå i LibreOffice Base. Det er ikkje råd å endra databasestrukturen eller redigera, setja inn eller sletta databasepostar i LibreOffice Base for desse databasetypane:

Bruka ein database i LibreOffice

Bruk Databasevegvisaren for å laga ei databasefil og for å registrera ein ny database i LibreOffice.

Merknadsikon

Databasefila inneheld spørjingar, rapportar og skjema for databasen. I tillegg også lenkjer til databasen der postane er lagra. Også informasjon om formatering vert lagra i databasefila.


Hjelp om hjelp

Hjelp viser til standardinnstillingane for programmet på eit standarsystem. Beskrivinga av fargar, musehandlingar og andre element som er systemavhengige, kan verta styrde av systeminnstillingane og kan difor sjå annleis ut i det programmet og systemet du brukar.

Støtt oss!