Set opp brukarautentisering

Nokre databasar krev brukarnamn og passord.

Brukarnamn

Skriv inn brukarnamnet for å få tilgang til databasen.

Krev passord

Vel denne for å be ein brukar om eit passord for å få tilgang til databasen.

Test tilkoplinga

Kontroller om den oppsette tilkoplinga kan brukast for å få tilgang til databasen.

Lagra og hald fram

Databasevegvisar

Støtt oss!