Tekstfiltilkopling

Spesifiserer innstillingane for import av ein database i tekstformat.

I ein database i tekstformat vert data lagra i ei uformatert ASCII-fil, der kvar datapost er éi rad. Datafelta er skilde med separatorar. Tekst i datafelta er skild med hermeteikn.

Sti til tekstfiler

Skriv inn stien til tekstfilene. Viss du vil bruka berre ei enkelt tekstfil, kan fila ha kva filetternamn som helst. Viss du vil ha med alle filene i ei mappe, må alle filene ha filetternamnet «*.csv» for å verta gjenkjende som filer i ein tekstdatabase.

Bla gjennom

Trykk for å opna eit dialogvindauge der du kan velja ei fil.

Reine tekstfiler (*.txt)

Trykk for å få tilgang til txt-filer.

Filer med kommaseparerte verdiar (*.csv)

Trykk for å få tilgang til csv-filer.

Tilpassa

Trykk for å få tilgang til eigendefinerte filer. Skriv inn filetternamnet i tekstboksen.

Feltskiljeteikn

Skriv inn eller vel teiknet som skil datafelt i tekstfila.

Tekstskiljeteikn

Skriv inn eller vel teiknet som identifiserer eit tekstfelt i tekstfila. Du kan ikkje bruka det same teiknet som er brukt som feltskiljeteikn.

Desimalskiljeteikn

Skriv inn eller vel teiknet som skal brukast som desimalteikn i tekstfila. Eksempel: komma (0,5) eller punktum (0.5).

Tusenskiljeteikn

Skriv inn eller vel teiknet som er brukt som tusenskiljeteikn i tekstfila. Eksempel: punktum (1.000) eller mellomrom (1 000).

Databasevegvisar

Støtt oss!