ODBC-tilkopling

Spesifiserer innstillingane for ei ODBC-datakjeldetilkopling

Prøv å bruka JDBC-drivar på Solaris- og Linux-platformer i staden for ein ODBC-drivar. Sjå nettsida unix ODBC Project om korleis ODBC kan setjast opp på Solaris og Linux.

Når du koplar til ein Microsoft Access-database i Windows, bør du bruka ADO- eller Acess-databasegrensesnittet i staden for ODBC.

note

Drivarar til ODBC vert leverte og halde ved like av databaseleverandøren. LibreOffice støttar berre ODBC 3-standarden.


Namnet på ODBC-databasen

Skriv inn namnet på datakjeda som er registrert i LibreOffice.

Bla gjennom

Trykk for å opna eit dialogvindauge der du kan velja ei ODBC-datakjelde.

Vel ei datakjelde

Vel datakjelda som du vil kopla til ved hjelp av ODBC. Trykk deretter OK.

note

For å kunna redigera eller leggja til postar til ein databasetabell i LibreOffice, må tabellen ha eit eintydig indeksfelt.


Støtt oss!