ADO-tilkopling

Spesifiserer innstillingane for å leggja til ein ADO-database (Microsoft ActiveX Data Objects).

note

ADO-grensesnittet er ein komponent i Microsoft Windows som vert brukt for å kopla til databasar.


tip

LibreOffice krev Microsoft Data Access Components (MDAC) for å kunna bruka ADO-grensesnittet. Microsoft Windows 2000 og XP har desse komponentane som standard.


Nettadresse for datakjelda

Skriv inn nettadressa for datakjelda.

Eksempeladresser

For å kopla til ei Access 2000-fil, bruk formatet:

PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=c:\Access\nwind2000.mdb

For å kopla til med eit namn til ein katalog på ein Microsoft SQL-tenar som har ein namneomformar, skriv inn:

PROVIDER=sqloledb;DATA SOURCE=turner;INITIAL CATALOG=First

For å få tilgang til ein ODBC-drivar som leverandør:

DSN=SQLSERVER

Bla gjennom

Trykk for å opna eit dialogvindauge der du kan velja ein database.

note

Eit brukarnamn kan vera på opp til 18 teikn.


note

Eit passord må innehalda 3 til 18 teikn.


Databasevegvisar

Støtt oss!