Vel database

Lagar ein ny database, opnar ei databasefil eller lagar kopling til ein eksisterande database.

Lag ein ny database

Trykk her for å laga ein ny database. Dette valet bruker HSQL-databasemotoren med standardinnstillingane. Neste vindauge er det siste i vegvisaren.

Ekstern nettstad om HSQL.

Opna ei eksisterande databasefil

Trykk her for å opna ei databasefil frå ei liste over tidlegare brukte filer eller frå eit dialogvindauge for å velja filer.

Tidlegare brukte

Vel ei databasefil som skal opnast frå lista over nylig brukte filer. Trykk «Fullfør» for å opna fila og avslutta vegvisaren.

Opna

Opnar eit dialogvindauge der du kan velja ei databasefil. Trykk «Opna» eller «OK» for å opna den valde fila og avslutta vegvisaren.

Lag kopling til ein eksisterande database

Trykk her for å oppretta eit databasedokument for ei eksisterande databasetilkopling.

Databasetype

Vel databasetypen for den eksisterande databasetilkoplinga.

note

Databasetypane Outlook, Evolution, KDE adressebok og Seamonkey treng ikkje meir informasjon. For andre databasetypar inneheld vegvisaren fleire sider for å spesifisere den nødvendige informasjonen.


Den neste vegvisarsida er ei av desse sidene:

Lagra og hald fram

Bestemmer om du vil registrera databasen, opna databasen for redigering eller setja inn ein ny tabell.

Set opp tekstfiltilkopling

Set opp tilkopling til Microsoft Access- eller Microsoft Access 2007

Set opp ADO-tilkopling

Set opp JDBC-tilkopling

Set opp Oracle-databasetilkopling

MariaDB- og MySQL-tilkopling

PostgreSQL-tilkopling

ODBC-innstillingar

Set opp reknearktilkopling

Støtt oss!