Databasevegvisar

Databasevegvisaren lagar e idatabasefil som inneheld informasjon om ein database.

Kor mange steg databasevegvisaren vil visa, er avhengig av type operasjon og type database.

Viss du lagar ei ny databasefil, inneheld vegvisaren to steg.

Vel database

Lagar ein ny database, opnar ei databasefil eller lagar kopling til ein eksisterande database.

Lagra og hald fram

Bestemmer om du vil registrera databasen, opna databasen for redigering eller setja inn ein ny tabell.

Innstillingar for tilkopling

Definerer innstillingane for tilkopling til ein eksisterande database.

ODBC-innstillingar

Set opp tekstfiltilkopling

Set opp dBASE-tilkopling

Set opp JDBC-tilkopling

Set opp Oracle-databasetilkopling

Set opp MariaDB- og MySQL-tilkopling

Set opp reknearkkopling

Tilbake

Vis vala du gjorde i dialogvindauget i det førre steget. Innstillingane på dette steget vert ikkje endra. Denne knappen kan berre brukast frå og med side to.

Neste

Trykk Neste. Då vil vegvisaren bruka gjeldande innstillingar og går vidare til neste steg. På det siste steget vert denne knappen endra til Lag.

Fullfør

Tar i bruk alle endringane og lukker vegvisaren.

Avbryt

Lukkar du eit dialogvindauge med Avbryt, vert ingen av endringane du har gjort i han lagra.

Støtt oss!