Databaseeigenskapar

Spesifiserer eigenskapane til ein database.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Rediger → Database → Eigenskapar i eit databasevindauge


Avanserte eigenskapar

Spesifiser nokre innstillingar for ein database.

Fleire innstillingar

>Spesifiser fleire innstillingar for ei datakjelde.

Støtt oss!