Avanserte eigenskapar

Spesifiserer avanserte eigenskapar for databasen.

For å bruka denne funksjonen …

I eit databasevindauge vel Rediger → Database → Eigenskapar og klikk på fanaAvanserte eigenskapar


Genererte verdiar

Spesifiserer innstillingane for automatisk genererte verdiar for nye datapostar.

Spesielle innstillingar

Spesifiserer måten du kan arbeida med data i ein database.

Støtt oss!