Indeksar

Let deg organisera dBASE-databaseindeksar. Ein indeks gjev deg rask tilgang til ein database dersom dataa du spør etter er gjevne i ein indeks. Ved utforming av ein tabell kan du gje indeksar i fana Indeksar.

For å bruka denne funksjonen …

I eit vindauge for databasefil av typen dBASE vel Rediger → Database → Eigenskapar og trykk på Indeksar.


Tabell

Vel databasetabellen som skal indekserast.

Tabellindeksar

Viser dei gjeldande indeksane for den valde databasetabellen. Merk ein indeks og trykk på pila mot høgre for å fjerna ein indeks.

Ledige indeksar

Lister opp dei tilgjengelege indeksane som du kan bruka i ein tabell. Trykk på pila mot venstre for å for å bruka ein indeks på den valde tabellen. Den doble pila mot venstre tek i bruk alle tilgjengelege indeksar.

<

Flytt den valde indeksen til lista over Tabellindeksar.

<<

Flyttar alle ledige indeksar til lista over Tabellindeksar.

>

Flyttar den valde indeksen til lista over Ledige iabellindeksar.

>>

Flyttar alle tabellindeksane til lista over Ledige indeksar.

Støtt oss!