Datakjelder i LibreOffice

Slik vel du adressebok

I LibreOffice kan du registrera ulike datakjelder. Då vert innhaldet i datafelta tilgjengeleg for bruk i ulike felt og kontrollelement. Systemadresseboka er ei slik datakjelde.

Malar og vegvisarar i LibreOffice brukar felt som innhald i adresseboka. Når dei er slått på, vert dei generelle felta i malane automatisk erstatta med adresseboka sine felt.

For å velja adresseboka som du vil bruka, vel Verktøy → Kjelde for adressebok

Opnar ei datakjelde

Støtt oss!