Generelt

Generelt

Når du som administrator opprettar ein databasetabell, kan du bruka denne fana for å bestemma brukartilgang og redigera dataa eller tabellstrukturen.

Skildring

Støtt oss!