Bruk kolonnar

I datakjeldeoversikta kan du kopiera ein tabell ved å dra og sleppa tabellen på tabellbehaldaren. Dialogvindauget Bruk kolonnar er det andre vindauget i dialogvindauget Kopier tabell.

Eksisterande kolonnar

Venstre listeboks

Viser dei tilgjengelege datafelta du kan ta med i den kopierte tabellen. Trykk på namnet til eit datafelt og deretter «>»-knappen for å kopiera det. Trykk på >>-knappen for å kopiera alle felta.

Høgre listeboks

Viser dei felta du kan ta med i den kopierte tabellen.

Knappar

Legg til eller fjernar det merkte feltet (knappane < og >) eller alle felta (knappane << og >>).

Neste side

Støtt oss!