Kopiera ei spørjing eller ein tabell ved hjelp av dra og slepp.

Dra og slepp av ei spørjing eller ein tabell opnar dialogvindauget Kopier tabell. Her kan du bestemma innstillingane for kopiering av ei spørjing eller ein tabell.

For å bruka denne funksjonen …

Dra og slepp ein tabell eller ei spørjing til tabelldelen av eit anna databasefilvindauge.


Med dialogvindauget Kopier tabell kan du:

Du kan kopiera innføre den same databasen eller mellom ulike databasar.

Kopiera tabell

Du kan kopiera ein tabell ved å dra og sleppe tabellen på tabellområdet i eit databasefilvindauge. Dialogvindauget Kopier tabell kjem fram.

Bruk kolonnar

I datakjeldeoversikta kan du kopiera ein tabell ved å dra og sleppa tabellen på tabellbehaldaren. Dialogvindauget Bruk kolonnar er det andre vindauget i dialogvindauget Kopier tabell.

Typeformaterting

I datakjeldeoversikta kan du kopiera ein tabell ved å dra og sleppa tabellen på tabellbehaldaren. Dialogvindauget Typeformatering er det tredje vindauget i dialogvindauget Kopier tabell.

Støtt oss!