Relasjonar

Let deg definera og redigera ein relasjon mellom to tabellar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verkt√ły ‚Üí Relasjonar i eit databasefilvindauge.


note

Vala for oppdatering og sletting er berre tilgjengelege viss dei er st√łtta i den brukte databasen.


Involverte tabellar

Dei to relaterte tabellane vert viste her. Viss du lagar ein ny relasjon, kan du velja ein tabell fr√• kvar av kombinasjonsboksane √łvst i dialogvindauget.

Viss du opna dialogvindauget Relasjonar for ein eksisterande relasjon ved å dobbeltklikka på sambandslinjer i relasjonsvindauget, kan dei tabellane som er involverte i relasjonen ikkje endrast.

N√łkkelfelt

Definerer n√łkkelfelta for relasjonen.

Namna på tabellane som er valde for lenkjinga vert her viste som kolonnenamn. Viss du trykkjer på eit felt, kan du bruka piltastane for å velja andre felt frå tabellen. Kvar relasjon vert skrive i ei rad.

Oppdater innstillingane

Her kan du velja innstillingar som skal verka n√•r det er endringar i eit prim√¶rn√łkkelfelt.

Inga handling

Bestemmer at endringar som vert gjort i ein prim√¶rn√łkkel ikkje skal p√•verka andre eksterne n√łkkelfelt.

Kaskadeoppdatering

Oppdaterer alle eksterne n√łkkelfelt viss verdien i den tilh√łyrande prim√¶rn√łkkelen er endra (kaskadeoppdatering).

Vel nullverdi

Viss den tilh√łyrande prim√¶rn√łkkelen er endra, kan du bruka dette valet til √• angje ¬ęIS NULL¬Ľ-verdien i alle eksterne n√łkkelfelt. ¬ęIS NULL¬Ľ betyr at feltet er tomt.

Set standard

Viss den tilh√łyrande prim√¶rn√łkkelen er endra, kan du bruka dette valet for √• setja ein standardverdi for alle eksterne n√łkkelfelt. Under opprettinga av den tilh√łyrande tabellen, vert standardverdien for eit eksternt n√łkkelfelt definert n√•r du tildeler felteigenskapane.

Innstillingar for sletting

Her du kan velja kva innstillingar som skal brukast n√•r eit prim√¶rn√łkkelfelt vert sletta.

Inga handling

Vel om det √• sletta ein prim√¶rn√łkkel skal endra eksterne n√łkkelfelt eller ikkje.

Slett kaskade

Vel om alle eksterne n√łkkelfelt skal slettast viss du slettar den tilh√łyrande prim√¶rn√łkkelen.

warning

N√•r du slettar eit prim√¶rn√łkkelfelt med Slett kaskade, vert ogs√• alle datapostane fr√• andre tabellar som har denne n√łkkelen som sin framandn√łkkel sletta. Ver varsam n√•r du brukar denne innstillinga, d√• det er f√•re for √• sletta ein stor del av databasen.


Vel nullverdi

Viss du slettar den tilh√łyrande prim√¶rn√łkkelen, vert ¬ęIS NULL¬Ľ-verdien gjeven til alle eksterne n√łkkelfelt.

Set standard

Viss du slettar den tilh√łyrande prim√¶rn√łkkelen, vert ein sett verdi gjeven til alle eksterne n√łkkelfelt.

St√łtt oss!