Indeksoppsett

Dialogvindauget Indeksutforming let deg definera og redigera indeksane for den gjeldande tabellen.

For å bruka denne funksjonen …

Trykk på knappen Tabellar i eit databasefilvindauge. Vel så Set inn → Tabellutforming eller Rediger → Rediger.


Tabellutforming

Indeksliste

Viser dei tilgjengelege indeksane. Vel ein indeks frå lista for å redigera han. Detaljane for den valde indeksen vert viste til høgre i dialogvindauget.

Ny indeks

Lagar ein ny indeks

Slett den gjeldande indeksen

Slettar den gjeldande indeksen.

Endra namn på den gjeldande indeksen

Gje nytt namn til den gjeldande indeksen.

Lagra den gjeldande indeksen

Lagrar den gjeldande indeksen i datakjelda.

Tilbakestill den gjeldande indeksen

Tilbakestiller den gjeldande indeksen til innstillingane han hadde då dette dialogvindauget vart opna.

Indeksdetaljar

Så snart du endrar ei opplysning i den gjeldande indeksen og vel ein annan indeks, vert forandringane straks sende vidare til datakjelda. Du kan berre gå ut av dialogvindauget eller velja ein annan indeks viss forandringa vart kvittert for av datakjelda. Du kan angra forandringa ved å klikka på ikonet Nullstill gjeldande indeks.

Eintydig

Spesifiserer om den gjeldande indeksen berre skal tillata eintydige verdiar. Kryss av for Eintydig viss du vil hindra dobbeltoppføringar og sikra dataintegritet.

Felt

Dialogvindauget Felt viser ei liste med felt i den gjeldande tabellen. Du kan også velja fleire felt. For å fjerna eit felt frå markeringa, merk det tomme oppføringa ved byrjinga av lista.

Indeksfelt

Viser ei liste med alle felta i den gjeldande tabellen. Du kan velja meir enn eitt felt.

Sorteringsrekkjefølgje

Bestemmer kva sorteringsrekkjefølgje som skal brukast på indeksen.

Lukk

Lukker dialogvindauget.

Støtt oss!