Skriva inn / forandra passord

Let deg skriva inn og bekrefta eit nytt eller endra passord. Viss du har definert ein ny brukar, skriv inn brukaren sitt namn i dette dialogvindauget.

Brukar

Gjev namnet til den nye brukaren. Dette feltet er berre synleg viss du har oppretta ein ny brukar.

Gammalt passord

Skriv inn det gamle passordet. Dette feltet er synleg berre viss du har opna dialogvindauget med Endra passord.

Passord

Skriv inn det nye passordet.

Bekreft (passordet)

Skriv inn det nye passordet igjen.

Støtt oss!