Tabellar

I redigeringsmodus for tabelldata kan du sjå dataa som rader med postar med valfri filtrering og sortering. Du kan også leggja til nye postar, endra eksisterande postar eller sletta dei.

I LibreOffice «Hjelp» kan du finna fleire opplysningar om desse emna:

Opprett nytt eller rediger tabelloppsettet

Datakjelder

Denne bolken inneheld informasjon om utforsking og redigering av databasetabellar.

Finn post

I skjema og databasetabellar kan du leita gjennom datafelt, listeboksar og avkryssingsboksar for særskilde verdiar.

Sortera og filtrera data

Relasjonar, primær og ekstern nøkkel

Menyar over tabellinnhald

Sprettoppmenyen i tabellhaldaren har ulike funksjonar som gjeld for alle databasetabellane. For å redigera ein bestemt tabell i databasen, merk den tilsvarande tabellen og opna den tilhøyrande sprettoppmenyen.

Støtt oss!