Join Properties

If you double-click a connection between two linked fields in the query design, or if you choose Insert - New Relation, the Join Properties dialog appears. These properties will be used in all queries created in the future.

For å bruka denne funksjonen …

Opna spørjingsutforminga og vel Set inn → Ny relasjon eller dobbeltklikk på ei sambandslinje mellom to tabellar.


Tables involved

Specifies two different tables that you want to join.

Fields involved

Specifies two data fields that will be joined by a relation.

Options

Type

Bestemmer kva type den merkte samankoplinga skal vera. Nokre databasar godtar berre ei delmengd av dei moglege typane.

Indre samanføying

Med ei indre samanføying vil resultattabellen berre innehalda postar der innhaldet i dei lenkja felta er like. I LibreOffice SQL vert denne typen lenkjer laga med den tilsvarande kommandoen «WHERE».

Venstresamanføying

In a left join, the results table contains all records of the queried fields from the left table and only those records of the queried fields from the right table for which the content of the linked fields is the same. In LibreOffice SQL this type of link corresponds to the LEFT OUTER JOIN command.

Right Join

In a right join, the results table contains all records of the queried fields from the right table and only those records of the queried fields from the left table for which the content of the linked fields is the same. In LibreOffice SQL this type of link corresponds to the RIGHT OUTER JOIN command.

Full Join

In a full join, the results table contains all records of the queried fields from the left and right tables. In the SQL of LibreOffice this type of link corresponds to the FULL OUTER JOIN command.

Natural

In a natural join, the keyword NATURAL in inserted into the SQL statement that defines the relation. The relation joins all columns that have the same column name in both tables. The resulting joined table contains only one column for each pair of equally named columns.

Støtt oss!