Diagramfunksjonar i LibreOffice

Med diagram kan du presentera data på ein oversiktleg måte.

Du kan laga eit diagram frå ei datakjelde i eit Calc-rekneark eller frå ein Writer-tabell. Dersom diagrammet er innebygd i det same dokumentet som dataa i diagrammet, vert diagrammet automatisk oppdatert når dataa vert endra.

Diagramtypar

Vel frå eit utval av 3D- og 2D-diagram, som for eksempel stolpediagram, linjediagram og kursdiagram. Du kan endra diagramtype med nokre få museklikk.

Enkeltvis formatering

Du kan tilpassa dei enkelte diagramelementa, som aksar, dataoverskrifter og forklaringar, ved å høgreklikka på dei i diagrammet, eller ved å velja ein funksjon frå ein meny eller ei verktøylinje.

Støtt oss!