Bruka diagram i LibreOffice

Ekstern video

Ver gild å godta denne videoen. Ved å godta vil du få tilgang til innhald frå YouTube, ei teneste levert av ein ekstern tredjepart.

YouTube sine retningslinjer for personvern

Med LibreOffice kan du presentera data grafisk i diagram, slik at du visuelt kan samanlikna dataseriar og sjå trendar i dataa. Du kan setja inn diagram i rekneark, tekstdokument, teikningar og presentasjonar.

Diagramdata

Diagram kan byggja på desse dataa:

 1. Reknearkverdiar frå celleområde i Calc

 2. Celleverdiar frå ein tabell i Writer

 3. Verdiar som du skriv inn i dialogvindauget Diagramdatatabell (du kan laga desse diagramma i Writer, Draw eller Impress, og du kan også lima dei inn i Calc)

Setja inn eit diagram

Setja inn diagram

Velja diagramtype

Redigera eit diagram

 1. Klikk på eit diagram for å redigera objekteigenskapane:

  Storleik og plassering på gjeldande side.

  Justering, tekstbryting, ytre rammer og meir.

 2. Dobbeltklikk på eit diagram for å redigera det:

  Diagramdataverdiar (for diagram med eigne data)

  Diagramtype, aksar, titlar, veggar, rutenett m.m.

 3. Dobbeltklikk på eit diagramelement når du redigerer diagrammet:

  Dobbeltklikk på ein akse for å redigera skaleringa, type, farge m.m.

  Dobbeltklikk på eit datapunkt for å redigera dataserien som datapunktet høyrer til.

  Når ein dataserie er markert, kan du klikka og deretter dobbeltklikka på eit datapunkt for å redigera eigenskapane for dette datapunktet (for eksempel ein einskild stolpe i eit stolpediagram).

  Dobbeltklikk på ei forklaring for å redigera ho. Klikk og deretter dobbeltklikk på eit symbol i den valde forklaringa for å redigera dataserien som høyrer til.

  Dobbeltklikk på alle andre diagramelement, eller klikk på elementet for å opna formatmenyen, for å redigera eigenskapane.

 4. Trykk utanfor diagrammet for å avslutta redigeringa

Tipsikon

For å skriva ut eit diagram i høg oppløysing, kan du eksportera det til ei PDF-fil og deretter skriva ut denne fila.


I redigeringsmodus for diagrammet vert verktøylinja «Formatering» for diagrammet vist nær den øvre kanten av dokumentet. Verktøylinja for teikneverktøya vert vist nedst i dokumentet. Denne verktøylinja viser symbola for Teikning frå Draw og Impress.

Du kan høgreklikka på eit element for å opna lokalmenyen for elementet. Denne menyen inneheld mange kommandoar for å formatera elementet.

Redigera diagramtitlar

Redigera diagramaksar

Redigera diagramforklaringar

Leggja til tekstur på diagramsøyler

3D-vising

Hjelp om hjelp

Hjelp viser til standardinnstillingane for programmet på eit standarsystem. Beskrivinga av fargar, musehandlingar og andre element som er systemavhengige, kan verta styrde av systeminnstillingane og kan difor sjå annleis ut i det programmet og systemet du brukar.

Støtt oss!