Snartastar for diagram

Du kan bruka desse snartastane i diagram.

Du kan også bruka dei generelle snartastane i LibreOffice.

Snartastar i diagram

Snartastar

Resultat

Tabulator

Vel neste objekt.

Shift + Tabulator

Vel førre objekt.

Home

Vel første objekt.

End

Vel siste objekt.

Escape

Avbryt val

Pil opp/ned/venstre/høgre

Flytt objektet i retning av pila.

Pil opp/ned/venstre/høgre i sektordiagram

Flyttar den valde sektoren i retning av pila.

F2 i titlar

Start tekstskriving.

F3

Opna ei gruppe så du kan redigera enkeltkomponentane (i forklaringar og dataseriar).

+ F3

Gå ut av gruppa (i forklaringar og dataseriar).

+/-

Forstørr/forminsk diagrammet

+/- i sektordiagram

Flyttar den valde sektoren ut av eller inn i sektordiagrammet.

Støtt oss!