Automatisk oppsett

Flyttar alle diagramdata til standardplasseringane. Denne funksjonen endrar ikkje diagramtypen eller andre eigenskapar enn sjølve plasseringa av objekta.

Ikon

Automatisk oppsett

Støtt oss!