Diagramvegvisaren – Dataområde

På denne sida av diagramvegvisaren kan du velja eitt enkelt dataområde som kjelde. Dette området kan innehalda fleire rektangulære celleområde.

Tipsikon

Bruk dataseriesida i diagramvegvisaren viss du treng meir kontroll med dataområda.


For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Diagram ….

Icon

Vel Set inn → Diagram.

Dobbeltklikk på eit diagram og vel deretter Format → Dataområde


Dette dialogvindauget er berre tilgjengeleg for diagram som er baserte på tabellar i Calc eller Writer.

Du kan trykkja Shift + F1 og peika på ein kontroll for å finna ut meir om denne kontrollen.

Slik vel du eit dataområde

 1. Vel dataområdet ved å gjera slik:

  Skriv inn dataområdet i tekstfeltet.

  Eit eksempel på eit dataområde i Calc er «$Ark1.$B$3:$B$14». Merk at dataområdet kan innehalda meir enn éin del av reknearket, for eksempel er «$Ark1.A1:A5;$Ark1.D1:D5» også eit gyldig dataområde. Eit eksempel på eit dataområde i Writer er «Tabell1.A1:E4».

  Trykk på Vel dataområde i Calc for å forminska dialogvindauget og dra med musa for å merkja dataområdet.

  Viss du vil ha eit dataområde som er set saman av fleire celleområde som ikkje ligg inntil kvarandre, set inn det første området, skriv inn eit semikolon til slutt i tekstfeltet og merk dei neste områda. Bruk semikolon for å skilja områda.

 2. Vel anten dataseriar i rader eller dataseriar i kolonnar.

 3. Kontroller om dataområdet har overskrifter i første rad, i første kolonne eller begge delar.

I førehandsvisinga kan du sjå korleis det ferdige diagrammet vil sjå ut.

Støtt oss!