Nettdiagram

Du kan velja diagramtype på den første sida i diagramvegvisaren.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Diagram ….

Icon

Vel Set inn → Diagram.


Nettopris

Eit nettdiagram viser dataverdiar som punkt kopla saman med linjer, på eit rutenett som liknar eit spindelvev eller ein radarskjerm.

For kvar rad med diagramdata vert det plotta ein radial graf. Alle dataverdiane vert viste i same skala, difor bør dei ha omlag same storleik.

Støtt oss!