Diagramtypen boble

Du kan velja diagramtype på den første sida av diagramvegvisaren.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Diagram ….

Icon

Vel Set inn → Diagram.


Boble

Et boblediagram viser relasjonane for tre variablar. To variablar vert brukte for plassering på X- og Y-aksen, medan den tredje variabelen vert vist som den relative storleiken for kvar boble.

Dialogvindauget for dataseriar i eit boblediagram har ei oppføring for å definera dataområde for boblestorleiken.

Støtt oss!