Eigenskapar for stegvise linjer

I eit diagram som viser linjer (linje- eller XY-type), kan du velja å binda saman punkta med stegvise linjer i staden for rette linjer. Ein del av vala styrer eigenskapane til desse stega.

For å bruka denne funksjonen …

I dialogvindauget for diagramtype for eit linjediagram eller XY-diagram (spreiingsdiagram) som viser linjer, kan du velja «Stegvis» i nedtrekkslista «Linjetype» og deretter klikka på knappen «Eigenskapar».


Ulike stegtypar

Støtt oss!