Rutenett

Opnar dialogvindauget Rutenett der du kan velja eigenskapar for rutenettet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Rutenett → Hovudrutenett for X-, Y- eller Z-aksen/Støtterutenett for X-, Y- eller Z-aksen/Alle rutenett for aksane (i diagram)


Linje

Vel formateringa av den valde linja eller for dei linjene du vil teikna. Du kan også leggja til pilspissar på ei linje eller endra henne til eit diagramsymbol.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Støtt oss!