Rutenett

Opnar ein undermeny der du kan velja kva rutenett som skal formaterast.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Rutenett (i diagram)


Hovudrutenett for X-aksen

Opnar dialogvindauget Rutenett der du kan velja eigenskapar for rutenettet.

Hovudrutenett for Y-aksen

Opnar dialogvindauget Rutenett der du kan velja eigenskapar for rutenettet.

Hovudrutenett for Z-aksen

Opnar dialogvindauget Rutenett der du kan velja eigenskapar for rutenettet.

Støtterutenett for X-aksen

Opnar dialogvindauget Rutenett der du kan velja eigenskapar for rutenettet.

Støtterutenett for Y-aksen

Opnar dialogvindauget Rutenett der du kan velja eigenskapar for rutenettet.

Støtterutenett for Z-aksen

Opnar dialogvindauget Rutenett der du kan velja eigenskapar for rutenettet.

Alle akserutenetta

Opnar dialogvindauget Rutenett der du kan velja eigenskapar for rutenettet.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Støtt oss!