Y-akse

Opnar dialogvindauget Y-akse, der du kan endra eigenskapane for Y-aksen.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Akse → Y-akse / Sekundær Y-akse (i diagram)


Linje

Vel formateringa av den valde linja eller for dei linjene du vil teikna. Du kan også leggja til pilspissar på ei linje eller endra henne til eit diagramsymbol.

Vel kva format og skrift du vil bruka.

Skalering

Skalerer det valde biletet.

Plassering

Styrer plasseringa av aksane.

Justering

Endrar justeringa av aksar eller titlar.

Støtt oss!