Akse

Dette opnar ein undermeny for å redigera akseeigenskapar.

Kva for faner som vert viste er avhengig av diagramtypen som er vald.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Akse (i diagram)


X-akse

Opnar eit dialogvindauge der du kan redigera eigenskapane til den valde aksen.

Y-akse

Opnar dialogvindauget Y-akse, der du kan endra eigenskapane for Y-aksen.

Sekundær X-akse

Opna eit dialogvindauge der du kan redigera eigenskapane til den andre X-aksen. Vel Set inn → Aksar og vel X-akse for å setja inn ein ekstra X-akse.

Sekundær Y-akse

Opna eit dialogvindauge der du kan redigera eigenskapane til den andre Y-aksen. Vel Set inn → Aksar og vel Y-akse for å setja inn ein ekstra Y-akse.

Z-akse

Opnar eit dialogvindauge der du kan redigera eigenskapane til den valde aksen.

Alle aksar

Opnar eit dialogvindauge der du kan redigera eigenskapane til den valde aksen.

Støtt oss!