Forklaring

Vel kantlinje, bakgrunn og skrifteigenskapar til ei forklaring.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Forklaring eller Format → Formatval → Forklaring (diagram)


Linje

Vel formateringa av den valde linja eller for dei linjene du vil teikna. Du kan også leggja til pilspissar på ei linje eller endra henne til eit diagramsymbol.

Område (bakgrunn, utheving)

Vel fyllstil for det merkte teikneobjektet eller dokumentelementet.

Gjennomsikt

Vel innstillingar for gjennomsikt for fyllet som skal brukast på det valde objektet.

Vel kva format og skrift du vil bruka.

Vis

Opnar dialogvindauget Forklaring . Her kan du endra plasseringa til forklaringar i diagrammet og bestemma om forklaringa skal visast.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Støtt oss!